Enter your keyword

Hun khói mây tre để có sản phẩm đẹp

Hun khói mây tre để có sản phẩm đẹp

Hun khói mây tre để có sản phẩm đẹp

Để có được sản phẩm tre đan bền đẹp phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là lựa chọn tre thật già, sau đó thì vót nan, chẻ nan. Tiếp theo là công đoạn hun khói và phơi nan. Màu của sản phẩm nó đánh giá mức độ hun khói và trình độ người hun khói. Để cho ra đời một sản phẩm mây tre tuyệt đẹp thì trải qua rất nhiều giai đoạn gian nan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Select your currency
VND Đồng Việt Nam